Prijs voor schilder Goslink Kuiper

Harm Goslink Kuiper (27) uit Dordrecht heeft zaterdagmiddag in zijn woonplaats de Wim Izaksprijs voor jong schildertalent in ontvangst genomen. De kunstenaar vertoont volgens de jury de meeste gelijkenis met Wim Izak, de talentvolle vroeggestorven schilder, naar wie de prijs is vernoemd.

Kuiper schildert zelfportretten op zakdoeken, servetten en handdoeken waarbij hij zichzelf steeds in wisselende stijlen en gedaanten neerzet.

De Izaksprijs bestaat uit een geldprijs van 20.000 gulden en wordt tweejaarlijks uitgereikt. De jury koos Kuiper uit 35 jonge kunstenaars. Drie van hen werden genomineerd. Tot 14 januari is hun werk te zien in het Dordrechts Museum.