President Bush

GENOEG IS GENOEG, verklaarde George W. Bush met zoveel woorden nadat gisteravond een einde was gekomen aan de hertelling van stemmen in Florida. Eindelijk kon de gouverneur van Texas deze staat aan zijn zegekar binden en zichzelf uitroepen tot president-elect (de gekozen, maar nog niet beëdigde president) van de Verenigde Staten. In een poging presidentieel te klinken bood Bush zijn rivaal Gore de olijftak aan. Het was nu tijd de geslagen wonden te helen en, in samenwerking met de regering-Clinton, te beginnen aan de machtsoverdracht.

Het is nog maar de vraag of de zittende regering hierop ingaat. Gore heeft besloten het resultaat van Florida aan te vechten zolang de tijd dat mogelijk maakt. In verschillende districten zullen rechtszaken worden aangespannen, vooral tegen het feit dat, in de betogen van het Gore-kamp, vele duizenden stemmen ,,niet zijn geteld''. Het gaat hier om stemmen die door de telmachines in eerste instantie als ongeldig terzijde zijn gelegd en waaraan de handmatige tellers niet zijn toegekomen.

Een andere vraag is of Gore hiermee ingaat tegen de geest van de vonnissen van het Hooggerechtshof van Florida. Dat hof heeft in twee instanties de door het Gore-kamp gevraagde handmatige hertelling en de verdiscontering van het resultaat daarvan in de officiële uitslag mogelijk gemaakt. Als gevolg daarvan zijn enkele honderden stemmen van Bush naar Gore overgeheveld. Maar tegelijkertijd hadden de zeven rechters een limiet gesteld aan de duur van de hertelling. Die limiet lag op gistermiddag vijf uur lokale tijd. Er is dus nu een gewaarmerkte uitslag die Bush als winnaar aanwijst.

Het probleem voor Gore is niet zozeer of hij die uitslag mag aanvechten (dat mag hij), maar dat slechts voortzetting van de hertelling hem alsnog over de drempel kan helpen. Al eerder heeft het Hooggerechtshof van Florida geweigerd Miami-Dade County te dwingen met de hertelling door te gaan nadat de verantwoordelijke autoriteiten daarmee waren gestopt met het oog op de korte tijd die hun gelaten was. Zijn rechters bereid het risico te lopen dat Florida op 12 december, de uiterste datum, geen kiesmannen kan afvaardigen? Dat risico wilde het Hooggerechtshof in ieder geval toen niet nemen.

DE BESLISSENDE vraag is intussen of de politieke rek er niet uitgaat. Er is nu een gekozen president, hoe omstreden ook. Om in januari met een nieuwe regering verantwoord te beginnen moet veel werk worden verzet. De notie dat Gore zijn kansen heeft gehad, zou de overhand kunnen krijgen. Het geduld van de Amerikanen zou kunnen opraken. Bush heeft met zijn jongste verklaring op die mogelijkheid willen inspelen.