Klimaattop mislukt op het laatste moment

De VN-Klimaatconferentie in Den Haag is zaterdag uitgelopen op een mislukking, hoewel een akkoord over de uitstoot van broeikasgassen tussen de voornaamste partijen binnen handbereik leek te liggen.

,,We hebben geen succes gehad'', aldus een diep teleurgestelde conferentievoorzitter Pronk. ,,Terugkijkend is het wellicht beter om te zeggen dat de conferentie nóg niet is geslaagd.''

Dit laatste was een verwijzing naar het voornemen van de congresgangers om binnen zes maanden een vervolgconferentie te houden, waarschijnlijk in Bonn. Daar moeten de 180 deelnemende landen proberen het alsnog eens te worden over een systeem van regels waarmee de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de wereld kan worden beteugeld.

De teleurstelling over de mislukking van de klimaattop in Den Haag was algemeen, omdat de belangrijkste partijen - de Verenigde Staten en de Europese Unie - het zaterdagmorgen bijna eens leken te zijn over een van de meest omstreden punten. Het ging om de vraag in hoeverre landen het CO2 -absorberend vermogen van bossen en landbouwgronden mogen aftrekken van hun verplichting de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Een Brits compromisvoorstel op dit punt bleek aanvaardbaar voor de Amerikanen, maar niet voor de rest van de EU-lidstaten. Daarmee ketste een akkoord op het laatste moment af. Een uiterste poging van de Amerikanen om zaterdagmiddag nog een doorbraak te forceren, liep op niets uit wegens onderlinge meningsverschillen van de EU-onderhandelaars.

De Britse vice-premier Prescott oefende naderhand kritiek uit op de Franse milieuminister Voynet, die namens de EU optrad. Voynet was volgens Prescott niet opgewassen tegen de taak het EU-voorzitterschap te vervullen.

Minister Pronk oordeelde gisteren in het programma Buitenhof dat alle partijen blaam trof voor het mislukken van de onderhandelingen.

HOOFDARTIKEL: pagina 9