Gore: integriteit van de democratie op het spel

De Democraat Al Gore zou later vandaag een televisietoespraak houden. In een interview met The New York Times zei hij vanmorgen onder meer:

,,Ik denk dat het belangrijk is voor de integriteit van onze democratie om zeker te stellen dat elke stem wordt geteld. Dat geldt helemaal in een nek-aan-nek race omdat de instemming van de geregeerden het fundament is onder onze grondwettelijk democratie. [...]

,,Het is een relatief eenvoudig principe dat in het hart van onze democratie ligt, namelijk dat iedere stem die legaal is uitgebracht eerlijk en accuraat moet worden geteld in overeenstemming met de wet. [...] Dat principe moet overeind worden gehouden om er zeker van te zijn dat de wil van het Amerikaanse volk niet alleen is uitgedrukt maar ook is gehoord en nagevolgd. [...]

,,Als een volledige en accurate telling van de stemmen resulteert in mijn verkiezing zal ik buitengewone inspanningen doen om bruggen te bouwen naar Republikeinen, onafhankelijken en anderen. Ik zal een regering samenstellen op niet alleen puur partijpolitieke gronden. [..] En ik zal me zeer regelmatig open opstellen tegenover het tweeledige leiderschap van het Congres en ten opzichte van het hele spectrum van politieke en burgerleiders uit het hele land. Er zijn ruimschoots precedenten aanwezig in de Amerikaanse geschiedenis van winnaars van gelijkopgaande verkiezingscampagnes die het land verenigd hebben. Deze controverse in het jaar 2000, hoe moeilijk die ons ook toeschijnt, is niets vergeleken met de verkiezingen van het jaar 1800 toen Thomas Jefferson uiteindelijk won na 36 stemmingen in het Congres, als ik mijn geschiedenis goed ken. We hebben allemaal een opfriscursus gekregen van die eerdere verkiezingen. John Kennedy's verkiezing had een geringere marge in de algehele verkiezingsuitslag dan de marge van 300.000 stemmen [in het voordeel van Gore, red.] die hier bestaat. En toch was hij in staat het land onder zich te verenigen in een relatief korte periode. Jeffersons verzachtende toespraak in maart 1801 is één van de opmerkelijkste uit de geschiedenis van het presidentschap. `We zijn allen Republikeinen. We zijn allen Federalisten.' De veerkracht van onze democratie is vaak onderschat, maar heeft zich uiteindelijk altijd bewezen.

,,Als gouverneur Bush succesvol is, zal geen moeite mij te veel zijn om te helpen het land achter zijn leiderschap te verenigen en ik verwacht van hem hetzelfde in het omgekeerde geval. Dat was ook de reden voor mijn publieke voorstel, dat ik ook privé heb gedaan, om met elkaar te praten over het verbeteren van de toonzetting gedurende deze periode, zodat we aan het eind van het proces van stemmentellen geen koude start hoeven te maken. [...]

,,Meer Amerikanen hebben gestemd voor de benadering die Joe Lieberman en ik nastreefden tijdens deze verkiezingen dan ooit voor enige andere Democratische of Republikeinse kandidaat, uitgezonderd de kandidatuur van Reagan-Bush in 1984. En ik voel een verplichting aan hen, heel sterp, maar die is secundair vergeleken bij de verplichting die ik voel ten opzichte van het land als geheel en aan de grondwet.''