Gezinsvoogd kan wettelijke taak niet aan

Gezinsvoogden voldoen niet aan hun wettelijke verplichting om veelvuldig direct contact met hun cliënten te onderhouden. Daardoor kunnen zij de ondertoezichtstelling van jeugdigen niet goed uitvoeren.

Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Projectgroep Gezinsvoogdij. In de projectgroep hebben zowel ambtenaren van het ministerie van Justitie zitting als vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming en van Vedivo, de koepelorganisatie van voogdij-instellingen. Morgen zal minister Korthals (Justitie) het rapport bespreken met Vedivo.

Gezinsvoogden nemen een deel van het ouderlijk gezag over als de kinderrechter besluit om een kind dat wordt verwaarloosd of dat dreigt te ontsporen, onder toezicht te stellen. Daarbij kan het kind – in principe tijdelijk – uit huis geplaatst worden. De gezinsvoogd heeft tot taak het kind en zijn ouders te begeleiden, totdat de ouders zelf weer in staat zijn de verzorging op zich te nemen.

De projectgroep concludeert in het rapport dat wettelijk gezien ,,direct cliëntcontact een kerntaak, zo niet de kerntaak is van de gezinsvoogd''. In de huidige praktijk besteden gezinsvoogden volgens het rapport gemiddeld tien minuten per week per jeugdige aan direct contact, tien tot vijftien procent van hun beschikbare tijd. Volgens de projectgroep zou dat vijftig procent moeten worden.

Sinds de Wet ondertoezichtstelling in 1995 werd gewijzigd en de taken van de gezinsvoogden werden uitgebreid, klagen de voogden dat ze nauwelijks nog tijd hebben om hun cliënten te bezoeken. Gezinsvoogden hebben momenteel gemiddeld zo'n 23 pupillen onder hun hoede, en zij worden vooral in beslag genomen door overleg met justitie en andere instanties, en door verslaglegging. Bovendien hebben gezinsvoogden volgens het rapport ,,vrijwel per definitie te maken met ernstig problematische situaties'' en met jeugdigen die moeilijk plaatsbaar zijn in instellingen. Los daarvan worden de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen mondigheid van cliënten als oorzaak gezien van de grote werkdruk.

Een deel van de taken van de gezinsvoogden zal volgens een woordvoerder van Justitie worden overgenomen door de Bureaus Jeugdzorg, waar de voogdij-instelling zullen worden ondergebracht. Over verdere beleidsmaatregelen neemt de minister deze week een standpunt in. Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer over de gezinsvoogdij.

    • Mariël Croon
    • Jeroen van der Kris