Bush: de stemmen zijn geteld, laat ze nu tellen

Fragmenten uit de televisietoespraak die de Republikein George W. Bush gisteravond hield nadat de – eveneens Republikeinse – hoogste ambtenaar van de staat Florida bekend had gemaakt dat Bush Florida had gewonnen:

,,De afgelopen negentien dagen zijn buitengewoon geweest. Terwijl onze natie toekeek, zijn we allen dagelijks herinnerd aan het belang van elke afzondelijke stem. We hebben opnieuw gezien hoe sterk onze democratie is: hoewel ons systeem niet altijd perfect is, is het in beginsel sterk en veel beter dan elk alternatief.

,,De verkiezingen waren spannend, maar vanavond, na een telling, een hertelling en nog een handmatige hertelling, constateren minister Cheney en ik vereerd en deemoedig dat wij de staat Florida hebben gewonnen, hetgeen ons de benodigde stemmen in het college van kiesmannen geeft om de verkiezingen te winnen. Wij zullen daarom de verantwoordelijkheid op ons nemen om ons voor te bereiden op het dienen als Amerika's volgende president en vice-president. [...]

,,Nu de verkiezingen achter ons zijn en onze meningsverschillen tot uitdrukking zijn gekomen, dragen we de verantwoordelijkheid onze Grondwet en wetten te respecteren en samen te komen om ons te wijden aan de zaken van het volk. Tweehonderd jaar geleden herinnerde president Thomas Jefferson zijn mede-burgers er na een moeilijke verkiezing aan dat niet elk meningsverschil een principieel verschil is. Vice-president Gore en ik hadden onze verschillen van mening, maar er is brede overeenstemming over enkele belangrijke beginselen. Republikeinen en Democraten zijn het erover eens dat we ieder kind op elke school een voortreffelijke opleiding moeten geven. Democraten en Republikeinen zijn het erover eens dat [...]

,,Dit zijn zwaar bevochten verkiezingen geweest, een gezonde test voor de democratie in Amerika. Maar nu de stemmen zijn geteld, is het tijd dat de stemmen tellen. De advocaten van de vice-president hebben aangekondigd dat hij de officiële verkiezingsuitslag aanvecht. Ik vraag hem met alle respect die beslissing te heroverwegen. Totdat de uitslag in Florida officieel werd vastgesteld, was de vice-president bezig om de belangen te vertegenwoordigen van hen die hem steunen. Ik was het niet eens met zijn verzoek om aanvullende hertellingen, maar ik respecteerde zijn beslissing om door te vechten totdat de uitslag was vastgesteld. Nu dat is gebeurd, komen we in een volgende fase. Als de vice-president beslist om door te gaan, dient hij officieel bezwaar in tegen de uitslag van de verkiezingen en dat is niet de beste koers voor Amerika.

,,Ieder van ons vocht tijdens deze verkiezingen voor zijn opvattingen. Nu moeten we allemaal leven volgens onze beginselen. We moeten onze verplichtingen nakomen aan het algemeen belang, dat groter is dan welke partij of persoon ook. We kunnen de dag van gisteren niet veranderen, maar we delen een verantwoordelijkheid voor de dag van morgen. De tijd dringt en we hebben een hoop werk te doen. Dus draag ik vanavond minister Dick Cheney op om de overdracht van de macht voor te bereiden en benoem ik minister Andy Card tot mijn chefstaf. [...]''