Werkverbod

Voor ruim een tientje krijgt een Afghaanse vluchteling in Pakistan een jaar lang gezondheidszorg. Nieuwe Afghaanse vluchtelingen in Pakistan hebben geen dekens en geen eten, want de VN is blut. Geld is er wel voor de acht- tot negenduizend Afghanen die jaarlijks hierheen komen. Op sommige oorlogsmisdadigers na prima mensen, maar ze mogen nauwelijks werken en kunnen alleen geld van Justitie opmaken. De nieuwe asielwet verandert dat niet. Ze kosten jaarlijks tegen de driehonderd miljoen gulden in Nederland, een bedrag dat in Pakistan honderdduizenden Afghanen zou helpen. Hier koopt dat tientje slechts één minuut asielprocedure.

    • Maarten Huygen