Shell `leent' aandelen om Woodside in te lijven

Het bod van de Koninklijke/Shell Groep op de Australische branchegenoot Woodside is opmerkelijk, zo blijkt uit de brief van Shell Australia Investments aan de aandeelhouders van Woodside. Eigenlijk wil Shell helemaal geen aandelen kopen, maar ze slechts tijdelijk bezitten.

Door het bezit van de meerderheid van de aandelen, ook al is dat slechts voor korte tijd, kan Shell een aandeelhoudersvergadering afdwingen. Daar kunnen de beleggers kiezen voor het eigenlijke plan van Shell. Het concern heeft zelf geen stemrecht in de vergadering.

Shell wil een aantal olie- en gasvelden bij die van Woodside voegen, omdat op die manier doelmatiger kan worden gewerkt. Op verzoek van Shell heeft bureau Grant Samuel uitgerekend dat dit een kostenbesparing van 400 tot 540 miljoen dollar oplevert. Shell wil de olie- en gasvelden, waarvan de waarde wordt geschat op 6,3 tot 7,3 miljard dollar, `schenken' aan Woodside – in ruil voor nieuwe aandelen.

Zodra de vergadering achter de rug is, kunnen de stukken worden teruggekocht voor dezelfde prijs (14,80 Australische dollar) als waarvoor ze zijn verkocht. Zelfs als iedereen van deze regeling gebruik maakt, heeft Shell uiteindelijk een meerderheid in Woodside van 56 procent. ,,Het woord lenen komt niet van mij, maar daar komt 't uiteindelijk wel op neer'', beaamt een woordvoerster van Shell. Dankzij deze truc kan Shell de Woodside-directie passeren.