Personalia

Het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB) heeft de Business Engineering Award 2000 gewonnen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een bedrijf of instelling dat op succesvolle wijze veranderingen in zijn organisatie doorvoert. Het GVB krijgt de prijs voor de manier waarop het `lijngebonden werken' is ingevoerd. De meeste trambestuurders en buschauffeurs hebben sinds 1999 hun eigen tram- of buslijn. De werknemers voelen zich daardoor meer betrokken bij het werk en de GVB. Ook blijkt het ziekteverzuim af te nemen.