Kabinet: geen subsidie De Appel

Het kabinet steunt staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) bij zijn weigering om het Haagse toneelgezelschap De Appel subsidie te verlenen. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan waarin voortzetting van de subsidie werd bepleit. Na aanvaarding van de motie liet Van der Ploeg al weten dat hij deze niet zou uitvoeren.

Wel heeft Van der Ploeg de gemeente Den Haag extra geld toegezegd voor het stimuleren van nieuwe kunstuitingen. De staatssecretaris stelt de komende twee jaar twee ton beschikbaar. Deze subsidie mag de gemeente Den Haag niet aan De Appel geven omdat deze toneelgroep volgens de Raad voor Cultuur niet vernieuwend genoeg is. Van der Ploeg lichtte zijn weigering de motie uit te voeren gisteren toe in de ministerraad. Volgens vice-premier Jorritsma steunt het kabinet Van der Ploeg omdat ,,het een principieel standpunt is dat de overheid niet inhoudelijk moet oordelen over bepaalde kunstuitingen''. De motie om De Appel ondanks een negatief advies van de Raad voor Cultuur toch subsidie te geven, werd ingediend door oppositiepartij CDA en onder meer gesteund door de PvdA, de partij van Van der Ploeg. Over het besluit van het kabinet de motie niet uit te voeren zal de Kamer waarschijnlijk volgende week een debat voeren met Van der Ploeg.

De gemeente Den Haag heeft teleurgesteld gereageerd op het kabinetsbesluit. ,,We gaan samen met De Appel kijken wat we nu het beste kunnen doen'', aldus een woordvoerder.