Hulporganisaties voor Molukken

De kerkelijke hulporganisatie Kerken in Aktie en het samenwerkingsverband Help Ambon in Nood (HAIN) trekken 100.000 gulden extra uit voor noodhulp op de Molukken. Ze sturen hulppakketten die met Kerstmis en op het islamitische suikerfeest (eind december) worden uitgereikt aan vluchtelingen en ontheemden.