Hoogleraar VU propageert meditatie

Het bedrijf Transcendente Meditatie Services in Lelystad benadert artsen en gezondheidsinstellingen met een informatiepakket over de voordelen van transcendente meditatie als medische therapie. Het pakket gaat vergezeld van een aanbevelingsbrief van G.J. Tangelder, hoogleraar fysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Diens collega H. Timmerman, hoogleraar farmacochemie, vindt dat Tangelder hiermee zijn positie aan de universiteit misbruikt.

Tangelder is behalve hoogleraar ook voorzitter van de Vereniging voor Volkomen Gezondheid, een groep aanhangers van transcendente meditatie die werken in de medische wereld. Volgens hen heeft transcendente meditatie een heilzaam effect op een groot aantal ziekten en aandoeningen. ,,Wij zijn van mening dat deze eenvoudige meditatietechniek zulke verstrekkende medische voordelen biedt dat het zou moeten worden opgenomen in het therapeutisch arsenaal van de arts', aldus Tangelder in zijn aanbevelingsbrief.

Timmerman is naast hoogleraar bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Volgens hem staat de werking van de meditatietechniek allerminst vast. ,,Het is niet aangetoond dat het werkt. Twee keer per week naar een concert kan hetzelfde effect hebben.'

Het informatiepakket voor artsen bevat onder meer verwijzingen naar onderzoek dat moet aantonen dat het toepassen van transcendente meditatie de kosten in de gezondheidszorg met 55 procent reduceert. Volgens Timmerman is dat onderzoek methodologisch onder de maat. Het blijkt ook niet te zijn uitgevoerd door een onpartijdige instantie, maar door een `associate professor' aan de Maharishi University of Management in de VS.

Voor de in het informatiepakket geroemde medische werking van meditatie bij onder andere hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, artherosclerose, verbetering van het immuunsysteem en astma, zijn slechts ,,aanwijzingen' geeft Tangelder desgevraagd toe. De stellige beweringen in het pakket noemt hij ,,een beetje advertising'.

De Vrije Universiteit heeft geen moeite met de nevenactiviteiten van Tangelder. Rector magnificus professor Sminia, immunoloog, heeft de brief niet gezien maar ,,weet zeker dat Tangelder hier uiterst zorgvuldig mee omgaat'. Hoogleraren hebben de vrijheid op persoonlijke titel nevenactiviteiten te ontplooien, aldus Sminia.

    • Manja Ressler