Het gelijk van tv-peilers

Opiniepeilers kunnen de verkiezingsuitslag beter bepalen dan de verkiezingen zelf, blijkt in Florida. De vroege voorspelling op de tv dat Gore in Florida had gewonnen was correct. De meeste burgers van Florida hadden op kandidaat Gore gestemd, maar duizenden wisten niet hoe dat moest. Welke gaatjes moesten worden geponst, welke hokje worden ingevuld?

Zwarte kiezers uit Miami waren massaal opgekomen voor Gore, maar eenmaal in het stemhokje raakten velen het spoor bijster. Joodse bejaarden in Palm Beach konden uitstekend lezen, maar slaagden er niet in het vlinderbiljet te ontcijferen en stemden op hun grootste politieke vijand, de rechtse Ier Pat Buchanan. Ponsmachines werkten verkeerd, ponskaarten deugden niet. Maar tegen de opiniepeilers zeiden de kiezers op wie ze meenden te hebben gestemd.

Later in de nacht bleek dat de goede uitgangspeilingen van de televisie niet strookten met de onbetrouwbare stemuitslagen die binnen kwamen. Lokale overheden beloven beterschap. Betere stemmachines, eenvoudiger biljetten. Zodat de verkiezingsuitslagen meer gaan lijken op de eerste prognoses van de tv.

    • Maarten Huygen