Geen geld voor werkneemsters Sierex

Bloemengroothandel Sierex in Lisse heeft 250 werkneemsters jarenlang te weinig loon betaald. In totaal hebben de vrouwen een loonachterstand van 1 miljoen gulden. De president van de rechtbank in Den Haag heeft donderdag in kort geding de loonachterstand bevestigd. Maar hij heeft zich niet uitgelaten over het uitbetalen van het achterstallig loon. FNV Bondgenoten, de vakbond die de vrouwen heeft ondersteund, is teleurgesteld over de uitspraak. De zaak Sierex speelt al ruim vijf jaar. De Commissie gelijke behandeling oordeelde eerder al dat de 250 vooral Turkse vrouwen als bloemverwerkster vergelijkbaar werk doen als hun mannelijke collega's op de rekkenafdeling. De vrouwen krijgen echter 140 gulden bruto per maand minder loon. FNV Bondgenoten stapt nu naar de kantonrechter voor een bodemprocedure.