Europese grondwet 7

Ik behoor tot degenen die het wenselijk achten dat binnen twee generaties Europa naar een statenbond groeit met uiteraard een Europese constitutie.

In de preambule bij het ontwerp-Handvest zou ik het woord `volkeren' willen vervangen door `nationale staten'. Volk en volkeren zijn begrippen die op verschillende manieren worden gebruikt. Soms bedoeld als bewoners van een staat (het Hongaarse volk), soms als een volkenkundige eenheid (de Basken).

In het ontwerp staat voorts: ,,De Unie draagt bij aan de instandhouding [...] alsmede van de nationale identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting [...]' Hierin zie ik een tegenstelling. De Europese ontwikkeling moet niet geforceerd plaatsvinden, dat werkt averechts, doch het is onvermijdelijk dat de Europese Unie langzaam zal moeten knabbelen aan de nationale identiteiten en staatsinrichting.

    • Drs.G.J. Nillesen