Europese grondwet 5

Het ontwerp-Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, zoals gepubliceerd in deze krant van 4 november, is van Franse makelij. Daar is geen twijfel over. De hoofdstukken 2 t/m 5 koppen met Vrijheid, Gelijkheid, Solidariteit (Broederschap), Burgerschap. Chirac heeft er mee gewacht tot zijn voorzitterschap. De Fransen doen er ook niet geheimzinnig over. Het Handvest wemelt van de Rechten van de burger. Nergens staan duidelijke uitspraken over het feit dat rechten plichten en verantwoordelijkheden impliceren. Indien dit Handvest de bestaanscondities van het Europa van de 21ste eeuw moet garanderen, dan heb ik daar twijfels over.

    • Dr. J.L. Baggen