Europese grondwet 4

Het is een typisch verschijnsel in deze tijd van overvloed en luxe om het slechts over grondrechten te hebben en niet over de grondplichten die aan het burgerschap én aan het wonen op het grondgebied van de Unie verbonden dienen te zijn.

In de Europese grondwet moeten vijf zaken zeker geregeld worden:

1. De structuur van de Europese Unie. Hoe organiseren we Europa zodanig dat de lidstaten zelfstandig blijven maar toch een Unie vormen, en hoe organiseren we de wetgeving, uitvoering en de rechterlijke macht.

2. Buitenlandse Zaken. Hoe autonoom zijn de lidstaten in hun buitenlandse politiek en hoe treedt de Unie naar buiten.

3. Handel en geld. Hoe kunnen we de handel en welvaart binnen de Unie stimuleren en hoe opereren we naar buiten toe.

4. Veiligheid, binnen de Unie (politie) en buiten de Unie (defensie).

5. Hoe nemen wij persoonlijk deel aan de Unie en hoe worden wij er persoonlijk beter van. Dat wil zeggen: hoe benutten, delen en onderhouden we elkaars kennis, humor, cultuur, milieu, leefgebied.

    • Annemiek Orthel