Europese grondwet 3

In de Europese grondwet dient te worden opgenomen dat de nationale, taalkundige, godsdienstige, etnische en culturele verscheidenheid binnen de Unie bescherming van groepsrechten rechtvaardigt. De volkomen miskenning van groepsrechten van etnische minderheden binnen het grondgebied van voormalig Joegoslavië heeft geleid tot een aantal verschrikkelijke (burger)oorlogen. Juist op het gebied van het gebruik van de moedertaal dreigen de rechten van veel Unieburgers in de knel te komen.

Ook moeten alle officiële landstalen binnen de deelnemende staten van de Unie de status hebben van Unietaal.

Voorts moet het recht op rust en continuïteit betreffende ieders moederstaal worden gegarandeerd. Veranderingen in de officiële spelling van een Unietaal mag niet vaker plaatsvinden dan eens in de vijftig jaar. Immers, de nadelen van een archaÏsche spelling zijn niet bewezen. De nadelen van spellingswijzigingen zijn evident, zie de chaos betreffende de verbindings-n en de huidige toestanden in Duitsland.

    • E.H. Du Marchie van Voorthuysen