Europese grondwet 1

Er mag in het Europa van de toekomst geen twijfel over bestaan dat godsdienst een vorm van levensbeschouwing is. Godsdienst mag derhalve niet een soort `meerwaarde' hebben. Ook moet worden vastgelegd dat iedereen te allen tijde recht heeft op contact met een geestelijk verzorger. Wegens de veranderde tijden, waarin veel mensen in hun dagelijks leven geen of veel minder contacten met levensbeschouwelijke genootschappen en geestelijk verzorgers onderhouden, moet desalniettemin of misschien wel juist daarom worden vastgelegd dat elke burger het recht heeft altijd, en zeker ook in omstandigheden van detentie of psychiatrische opname, contact te kunnen hebben met een geestelijk verzorger.

    • Freek Boon