Deelscore èn manche

Ik neem een aantal goede berichten met u door. Allereerst het nieuws dat voor de finale van de Meesterklasse viertallen een grote sponsor is gevonden. De bridgebond heeft een driejarige overeenkomst gesloten met Transfer Solutions, een jong en snel groeiend ICT bedrijf, waar nogal wat topbridgers werken. De finale van de MK play-offs vinden op 9 en 10 december plaats in de RAI en is nu extra goed gedoteerd. Ondertussen halen Nederlandse teams in den vreemde aardige resultaten. Een formatie onder de vlag van Bridge Magazine IMP won een luxe vakantietoernooi op Madeira, terwijl tegelijkertijd een Nederlands viertal een sterk bezet zeslandentoernooi in Warschau op zijn naam bracht. In de strijd om de EOC-CAIB Trofee, zoals de wedstrijd in Polen officieel heette, werd Nederland vertegenwoordigd door Crash: Van Prooijen-Vis, Drijver-De Wijs. Een week eerder hadden de Leienaren – samen met het Rotterdamse De Lombard – zich geplaatst voor de halve finale van de Meesterklasse viertallen. Maar dat terzijde, hier een paar spellen uit Warschau.

O/NZ

♠ A V 7 2

♡ H B 7

♦ 9 6

♣ H V 10 3

♠ B 5

♠10 9 8 6

♡ A 10 6 4

♡ 9 8 2

♦ A H 8 4 3 2

♦ V

♣ 5

♣ A B 8 6 2

♠ H 4 3

♡ V 5 3

♦ B 10 7 6

♣ 9 7 4

Tegen Polen-B zat in de gesloten kamer Simon de Wijs als west in 2♦. In dat contract gaf hij twee schoppen, twee harten en een ruiten af. Nederland plus 90. Open dit:

West

Noord

Oost

Zuid

Olanski

Van Prooijen

Kwiecin

Vis

pas

pas

1♦

dbl

pas

1SA

2♦

dbl

pas

2♡

pas

2SA

pas

3SA

pas

pas

pas

Het eindcontract is veel te hoog: NZ hebben te weinig punten en de zwarte kleuren zitten slecht. Maar toch. West startte onhandig met twee hoge ruitens en speelde de kleur door. Oost gooide een harten en een klaveren af. De leider speelde harten, door west de tweede keer genomen.

Op het ruitennaspel gooide oost nog een klaveren af. De leider speelde vervolgens een derde hartenronde en oost moest zich overgeven. In de praktijk zette hij ♣AB sec. De leider joeg ♣A eruit, daarna viel onder ♣H de boer: negen slagen (twee klaveren, drie schoppen, twee ruiten en twee harten). Het slordige tegenspel leverde Nederland 12 imps op.

Ook op het volgende spel, dit keer tegen Zweden, luidde het thema `Holland wint de deelscore èn de manche'.

In de open kamer boden Van Prooijen-Vis, die voor Nederland de NZ plaatsen bekleedden, 3SA.

Een scherp contract, dat evenwel door het goedzitten van ♣H, simpel negen slagen opleverde (zie diagram volgende kolom).

N/OW

♠ 7 6 4 3

♡ 7 2

♦ A H B 7

♣ 5 4 2

♠ V 10 5 2

♠ H B 9

♡ V B 10 8 4

♡ H 9 6 5

♦ 10 8

♦ V 5 2

♣ 10 9

♣ H 8 6

♠ A 8

♡ A 3

♦ 9 6 4 3

♣ A V B 7 3

Gesloten een typisch Dutch Doubleton biedverloop:

West

Noord

Oost

Zuid

De Wijs

Morath

Drijver

Gustawson

pas

1♣

pas

1♦

pas

1♡

pas

pas

pas

De opening is de voorbereidende klaveren uit Dutch Doubleton, een vijfkaart hoogsysteem dat nogal in zwang is bij de Nederlandse top.

Het antwoord van 1♦ geeft 0-7 punten (ongeacht de verdeling) of is echt met een positieve hand. Het rebid van 1♡ betekent 12-17 punten met drie of vier hartens, vandaar de pas van west. Belangrijker, een en ander hield NZ compleet uit de bieding. Zeven slagen in harten plus de negen slagen op de andere tafel leverde Nederland 11 imps op.

    • Jan van Cleeff