Bolkestein: Nederland vaag over Europa

Eurocommissaris F. Bolkestein vindt dat de Nederlandse regering te vaag en te afwachtend is over de toekomst van Europa. De voormalig VVD-leider zei dit gisteravond op een bijeenkomst van de Liberale Internationale in Den Haag.

Bolkestein meent dat in de Staat van de Unie, de regeringsnota die op Prinsjesdag verscheen, politieke keuzes ontbreken. Volgens Bolkestein is de nota niet meer dan ,,een verzameling ideeën voor de toekomst'' in plaats van ,,een wegwijzer naar een allesomvattende conclusie''.

,,Het is opvallend dat in Nederland meer wordt gesproken over een gebrek aan debat omtrent de Europese Unie dan over Europa zelf. Toch wordt het tijd voor duidelijke stellingname want het succes van een beleid wordt vaak bepaald door tijdig te weten wat men wil'', aldus de Europees Commissaris. Hij hintte daarmee op de komende top van de Europese regeringsleiders in het Franse Nice, waar de toekomstige inrichting van Europa op de agenda staat.

Bolkestein meent dat de Nederlandse regering ambitieuzer zou mogen zijn als het gaat om het realiseren van meerderheidsbeslissingen in plaats van de unanimiteit die nu vereist is.

Hij waarschuwde tegelijk dat Nederland zijn eigen gewicht binnen de Europese Unie niet moet overschatten bij de herwaardering van stemgewichten van de lidstaten. Nederland zegt regelmatig te handelen vanuit een positie van ,,de grootste van de kleine landen''. Bolkestein: ,,Bij een te grote broek bestaat het gevaar dat kleine lidstaten Nederland hoogmoedig vinden en de grote landen Nederland als overmatig pretentieus zien. Het eindresultaat is dat er van differentiatie niets terecht komt''

Volgens de Eurocommissaris moet Nederland zich richten op het in stand houden van een ,,globale balans'' tussen de grote en de kleine lidstaten en een sterke Europese Commissie. Bolkestein noemde die twee doelstellingen ,,de échte belangen van Nederland'' en ,,essentieel voor een klein land als Nederland''.