Beloften

Er wordt hard voor ons onderhandeld en vergaderd. Aan de kim gloort een toekomst vol beloften:

Over twee jaar krijgen de Nederlandse Spoorwegen er 25.000 zitplaatsen bij. Dan hoeft niemand meer te staan of te wachten.

Over zes jaar geen files meer als we per kilometer worden afgerekend. Alle organisaties weten dat zo'n elektronische seinrekenkast in de auto veel populairder is dan het brandstofaccijns. Mits dat ,,over zes jaar'' over zes jaar van kracht blijft.

Over vijftien jaar gaan storm en regen liggen, want dan is het broeikaseffect opgelost. Geen overstromingen meer. Pronk heeft het gedaan en krijgt een post als Hoge Commissaris voor Weerbeleid. Over tien jaar geen numerus fixus voor artsen en geen wachtlijsten. Dan wordt voor iedereen gezorgd. Niemand is meer levensmoe.

    • Maarten Huygen