Begrotingsbeleid

Op 15 november pleitte de minister van Financiën ervoor dat wij ons hoofd niet op hol moeten laten brengen door de nieuwe economie en vooral een behoedzaam begrotingsbeleid te blijven voeren. Ik teken graag aan dat dit beleid door het stelselmatig onderschatten van de groei van het binnenlands product procyclisch is. De meevallers van Zalm zetten juist in tijden van hoge groei en dreigende oververhitting de Kamerleden aan tot het doen van extra bestedingen. Een realistischer schatting van de gemiddelde groei zou dit kunnen voorkomen.

    • Dr. Rolf Schöndorff