Schoentje

VEB-directeur Peter Paul de Vries mag op 5 december langskomen bij World Online-advocaat Peter van Schilfgaarde. De sinterklaasviering zal wel uitlopen op een teleurstelling, want de plannen van de gulle gever en de verwachtingen van de ontvangende partij lopen ver uiteen.

Van Schilfgaarde heeft De Vries een schikkingsbedrag van twee miljard gulden in de mond gelegd, zelf denkt hij aan tien miljoen. De Vries zelf heeft eerder gesproken over een bedrag van 200 miljoen, maar zegt deze som intussen als een ondergrens te beschouwen.

De afspraak voor de ochtend van 5 december werd gisteren gemaakt op een de vergadering van een kleine tweehonderd aandeelhouders van World Online. Zij hoeven niet op cadeautjes te rekenen, zelfs al zijn dat pleisters op de wonde of sigaren uit eigen doos.

Bestuursvoorzitter James Kinsella meent dat zijn medeleven al veel goed kan maken. ,,Ik ben er voor u'' zei de Amerikaan gisteren tegen een aandeelhouder. ,,Ik ben het met u eens dat het leven soms oneerlijk kan zijn.'' Kinsella's begrip is een schrale troost. ,,Ik heb mijn geld verloren en het staat bij u op de bank'', reageerde een collega-aandeelhouder later.

Bestuursvoorzitter Renato Soru van Tiscali, aanwezig op de derde rij van voren, was evenmin in de stemming voor grootse gebaren. Hij gaf geen antwoord toen een aandeelhouder hem op de man af vroeg of Tiscali een beursnotering kan krijgen in Amsterdam. Waarom zou Soru voor sinterklaas spelen? Tiscali heeft beloofd dat het zo snel mogelijk bekendmaakt of de overname doorgaat. Financieel directeur Ruud Huisman berekende gisteren de vroegst haalbare datum waarop dat kan: 5 december. Dan kunnen ze meteen het schoentje van De Vries vullen.

    • Michiel van Nieuwstadt