Schelpdiervisserij `rampzalig voor de Waddenzee'

De mechanische schelpdiervisserij is rampzalig voor de Waddenzee. Dit schrijft het Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog in een brief aan staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). Het is volgens het overlegorgaan de vraag of het ecosysteem van het Wad blijft behouden als er, zoals was afgesproken, tot 2003 door kokkel- en mosselvissers gevist kan worden. Terwijl aan de ene kant alles wordt gedaan om het Waddengebied te beschermen, wordt anderzijds toegestaan dat de mechanische vissers, ,,een grootschalige industriële activiteit'', aldus de opstellers van de brief, in het Nationaal Park mogen vissen. Vooral eidereenden en scholeksters lijden onder de overbevissing, menen de briefschrijvers.