Overtuigende winst voor Labour

Labour, de Britse regeringspartij, heeft gisteren drie tussentijdse verkiezingen om een zetel in het Lagerhuis overtuigend gewonnen, ondanks een lage opkomst van minder dan dertig procent.

De verkiezingen golden als een belangrijk tussenrapport voor premier Blair na een zomer van protesten over brandstofprijzen en pensioenen. Ze werden tevens gezien als een proefballon voor de komende parlementsverkiezingen, verwacht in mei 2001.

Labour won in het kiesdistrict West Bromwich West (bij Birmingham) met 51 procent van de stemmen, in Preston (ten noorden van Liverpool) met ruim 45 procent en in Anniesland (een wijk van Glasgow) met 52 procent van de stemmen. Labour won in Glasgow ook de zetel in het Schotse parlement, waarover tegelijkertijd werd gestemd.

Alle drie zetels golden als veilige Labour-districten, maar het was onzeker of de partij haar grote meerderheid zou kunnen behouden, door apathie bij de kiezers of uit protest tegen het recente regeringsbeleid. De drie verkiezingen volgden op een periode van protesten door vrachtrijders en anderen tegen de hoge brandstofprijzen en door bejaarden die meer pensioen eisen. Blair is het land op beide punten tegemoet gekomen.

De uitslag was een teleurstelling voor Tory-leider Hague, die gehoopt had dat zijn recente campagnes tegen de brandstofprijzen en Blairs Europa-politiek vrucht zouden afwerpen. De lage opkomst volgde het patroon van recente verkiezingen. Labour-strategen weten die gisteren aan het slechte weer én aan algehele tevredenheid over het regeringsbeleid.