Onenigheid met Fransen over verbod van drug

Nederland heeft opnieuw een verschil van mening met Frankrijk en andere West-Europese landen over het te voeren drugsbeleid. De meeste landen willen het geestverruimende middel GHB (gamma hydroxybutyraat) op de lijst van verboden middelen plaatsen, Nederland is daar tegen.

Deze week werd in de `horizontale drugsgroep' van de Europese Commissie gesproken over een verbod van GHB, ook wel `vloeibare xtc' genoemd. Adviezen van de drugsgroep zijn altijd unaniem en worden vrijwel zonder uitzondering opgevolgd door de raad van ministers van de Europese Unie.

De afgelopen jaren kwam GHB enkele malen in het nieuws omdat het gebruikt zou zijn bij verkrachtingen, als date-rape drug. De meeste landen – Frankrijk voorop – willen dat GHB in alle landen van de Europese Unie op de lijst van verboden middelen komt. Volgens Nederland kan het gebruik beter worden tegengegaan door GHB als niet-geregistreerd geneesmiddel te beschouwen, zoals nu in Nederland gebeurt.

Het verschil van mening over de manier waarop GHB aangepakt moet worden volgt op een soortgelijk verschil van inzicht binnen de wetenschappelijke adviesgroep van het European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction in Lissabon. Dit orgaan bracht onlangs een verdeeld advies over GHB uit. Frankrijk en andere landen willen GHB verbieden omdat zij ervan zijn overtuigd dat er grote risico's aan het middel kleven. Door de `steile effectcurve' kan iets te veel GHB resulteren in een bijzonder diepe slaap; braken kan dan leiden tot stikken en in combinatie met alcohol is GHB levensbedreigend. Van een `normale' dosis GHB kan de gebruiker zowel euforisch, slaperig als seksueel opgewonden raken.

Nederland erkent de risico's van GHB, maar is tegen een verbod via de `drugswetgeving'. Dit bleek al eerder uit een studie van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs. Het middel is relatief gemakkelijk te vervaardigen en op internet te bestellen. Een verbod is moeilijk te handhaven en ontneemt de mogelijkheid het publiek voor te lichten over de risico's. Beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid vinden een verbod door toepassing van de geneesmiddelenwet beter.

GHB is door zo'n verbod niet vrij verkrijgbaar, maar wordt ook niet `gecriminaliseerd'. Op de vergadering van de `horizontale drugsgroep' van de Europese Commissie, afgelopen woensdag in Brussel, is nog geen besluit genomen. Dit moet volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid gebeuren op de eerstvolgende vergadering van de drugsgroep, op 19 december van dit jaar.

GHB werd tot mei 1996 in Nederlandse smartshops verkocht. De Inspectie voor de gezondheidszorg besloot toen het middel als niet-geregistreerd geneesmiddel te beschouwen, zodat de verkoop niet langer was toegestaan.

GHB werd ooit gebruikt als narcosemiddel en raakte midden jaren negentig in zwang als alternatief voor xtc.

    • Yasha Lange