Kritiek EU op compromis Pronk

De Europese Unie heeft vanmorgen scherpe kritiek geuit op een gisteravond gepresenteerd compromisvoorstel van minister Pronk (Milieubeheer), waarmee deze een mislukking van de VN-klimaatconferentie in Den Haag hoopt te voorkomen.

,,Het voorstel moet worden verbeterd'', aldus de Duitse milieuminister Jürgen Trittin vanmorgen. ,,Als ik naar het pakket van Pronk kijk, maak ik me ernstige zorgen. Het staat de geïndustrialiseerde landen toe hun uitstoot van broeikasgassen te verhogen in plaats van te verminderen.'' Gisteravond toonde ook zijn Franse collega Dominique Voynet, die namens de EU sprak, zich ongelukkig met Pronks plan. De Verenigde Staten en de G77, een groep van ruim 130 ontwikkelingslanden, onthielden zich vanmorgen nog van een officiële reactie. Pronk, die als voorzitter van de conferentie optreedt, lichtte gisteren toe dat zijn voorstel een poging was om de pijn van klimaatmaatregelen op een eerlijke manier te verdelen over de verschillende landen, waarbij de rijke landen de zwaarste lasten moesten dragen.

Tot ongenoegen van de EU komt Pronks voorstel de Amerikanen tegemoet over de omstreden kwestie van het meetellen van het absorberend vermogen van bossen en landbouwgronden.

Voor de ontwikkelingslanden zullen twee fondsen worden opgezet om hen te helpen bij het opvangen van de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Onduidelijk is hoeveel geld hierin precies zal worden gestort.

Zeer ongerust toonden de EU-woordvoerders zich ook over de verdeling van de maatregelen die de rijke staten in eigen land moeten nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en die ze in het buitenland mogen realiseren. Pronks voorstel rept van de noodzaak om dit ,,in de eerste plaats'' in eigen land te doen, een veel te slappe omschrijving naar de smaak van de EU.