Cultuurbonzen

`Aangenaam verrast' is NOS-bobo Hans van Beers dat er zoveel omroepbonzen in culturele besturen blijken. Hij roept in het artikel in CS van 10 november over de macht in cultuur parmantig: `Ons wordt altijd verweten dat wij de cultuur bruskeren. Nu blijkt het tegendeel.' Onderzoek wijst namelijk uit dat maar liefst veertien omroepmensen in een of ander cultureel bestuur zitten. Het is natuurlijk mooi dat tenminste veertien van de vele duizenden omroepmedewerkers er tijd voor over hebben om op persoonlijke titel en naar wij mogen aannemen in hun vrije tijd de cultuur te dienen. Nog mooier zou het zijn als deze, door de cultuur blijkbaar zo gegrepen Hilversumse functionarissen hun kunstzinnige gedrevenheid ook tijdens werktijd zouden uitleven. Dat zou de kwaliteit van de publieke televisie grotelijks bevorderen.

    • Philip Zomers