Bestuur PvdA drastisch nieuw

De zittende leden van het dagelijks bestuur van de PvdA zullen zichzelf niet uit eigen beweging kandidaat stellen voor het nieuwe PvdA-bestuur dat volgend jaar maart wordt gekozen. Waarnemend voorzitter Mariëtte Hamer wil überhaupt geen kandidaat zijn maar zich weer volledig richten op haar werk als Tweede-Kamerlid.

Het dagelijks bestuur schrijft dit aan het veertig leden tellende partijbestuur dat zich vanavond buigt over de procedure om een nieuw bestuur samen te stellen. Het bestuur wil zich, onder druk van voortdurende spanningen na de verbroken samenwerking met partijvoorzitter Marijke van Hees, zoveel mogelijk afzijdig houden van de kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden. Om die reden is een afzonderlijke commissie geïnstalleerd, die een voordracht voor een nieuw bestuur moet voorbereiden voor het partijcongres in maart. De commissie wordt geleid door de Eindhovense burgemeester Welschen, met Eerste-Kamerlid Castricum en burgemeester Van Doorne (Capelle aan den IJssel) als leden. Afgezien van Hamer willen andere leden van het dagelijk bestuur alleen kandidaat zijn als ze daartoe nadrukkelijk worden uitgenodigd door de commissie-Welschen om ,,het gewenste evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing' tot stand te brengen.

Veertien PvdA'ers, onder wie voornamelijk plaatselijke bestuursleden uit Amsterdam, hebben deze week een `open brief' aan het landelijk bestuur gericht, waarin zij meer openheid over de bestuurscrisis in hun partij eisen. Zij stellen vast dat diverse anonieme bronnen uit en rondom het partijbestuur een bijdrage hebben geleverd aan een gewraakte publicatie in Vrij Nederland, begin september, die het terugtreden van Van Hees heeft bespoedigd. De PvdA'ers vragen het weekblad zijn bronnen bekend te maken, waarna de zegslieden van VN zouden moeten opstappen: ,,Verwijder deze splijtzwammen uit uw midden.' Als dit niet gebeurt, zou het complete dagelijks bestuur (elf leden) moeten aftreden. ,,Een open democratische partij moet, om de kiezers straks recht in de ogen te kunnen kijken, in staat zijn tot zelfreiniging', aldus de open brief.