Alliantie China, Japan en Zuid-Korea

China, Japan en Zuid-Korea willen de onderlinge banden aanhalen. De leiders van de drie landen zijn het erover eens geworden een gezamenlijk economisch onderzoeksprogramma in te stellen en hun tot nu toe informele ontmoetingen om te zetten in jaarlijkse bijeenkomsten. Het akkoord kwam tot stand kort voor het begin van het overleg dat de tien landen van de ASEAN, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen, in Singapore houden. Volgens de premier van Singapore, Goh Chok Tong, kan toenadering tussen China, Japan en Zuid-Korea, die niet tot de ASEAN behoren, leiden tot een kloof in de economische ontwikkeling tussen het noordoosten en het zuidoosten van Azië. China heeft dit jaar al 60 procent van alle buitenlandse investeringen in Azië aangetrokken, tegen 17 procent voor de ASEAN-landen. Begin jaren '90 waren die percentages omgekeerd.