WILSVERKLARINGEN

Euthanasieverklaring In deze schriftelijke verklaring legt een persoon vast onder welke omstandigheden hij verzoekt om beëindiging van zijn leven door zijn behandelend arts.

De oudste en meest gedetailleerde verklaring is van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Lidmaatschap van de NVVE (35 gulden per jaar) is verplicht bij het aanschaffen van een euthanasieverklaring. De kosten voor een euthanasieverklaring bedragen 17,50 gulden.

De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging heeft begin jaren tachtig een euthanasieverklaring opgesteld in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Deze is verkrijgbaar bij elke in Nederland gevestigde notaris. De kosten zijn afhankelijk van de declaratie van de notaris.

Behandelverbod In deze verklaring van de NVVE legt een persoon vast onder welke specifieke omstandigheden hij elke medische behandeling en verrichting weigert. (17,50 gulden)

Zorgverklaring Een initiatief van de stichting MAIA, die innovatieve projecten in de gezondheidszorg ontwikkelt en ondersteunt. MAIA noemt de zorgverklaring een emotioneel testament. De verklaring (25 gulden) kan worden opgenomen in het register van MAIA.

Levenswensverklaring Een door de KNMG erkende verklaring die is opgesteld door de christelijke Nederlandse Patiënten Vereniging. Vastgelegd is onder meer dat euthanasie onder geen enkele omstandigheid toegestaan is. Zo'n verklaring kost 17,50 gulden en wordt in het NPV-register opgenomen.

Adressen Stichting MAIA, Westersingel 21, 3014 GP Rotterdam, (010) 436 42 88

NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam, (0900) 606 06 06 (50 cent pm), www.nvve.nl,

euthanasie@nvve.nl

De Notaristelefoon, (0900) 346 93 93 (50 cent pm)

Nederlandse Patiënten Vereniging, Postbus 178, 3900 AD Veenendaal, (0318) 54 78 88