Waternavel

De foto van een waterplant (in de krant van woensdag 22 november, pagina 3) was niet de Grote waternavel, zoals gemeld, maar de Gewone waternavel. Het blad van de Gewone waternavel is niet ingesneden, dit in tegenstelling tot de Grote waternavel. De overlast in sloten en vijvers wordt veroorzaakt door de Grote waternavel.