VERZOEK

Een verzoek om euthanasie wordt in het algemeen gericht aan de huisarts. In het ziekenhuis of verpleeghuis kan de behandelend arts de aangewezen persoon zijn.

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie adviseert mensen die overwegen een euthanasieverklaring of een niet-behandelverkla- ring in te vullen, om in een vroeg stadium met de arts te bespreken hoe hij/zij tegenover euthanasie staat. Een arts kan namelijk op ethische, principiële of andere gronden weigeren op het verzoek in te gaan. In dat geval kan een patiënt zich tijdig tot een andere arts wenden die welwillender tegenover het verzoek staat.

De (huis)arts zal in het algemeen adviseren een schriftelijke verklaring (de bestaande euthanasieverklaring van de NVVE of een andere eigen verklaring) in te vullen, die aan het dossier van de patiënt wordt toegevoegd. Mocht het ooit tot een reëel verzoek komen, dan is de verklaring aanwezig. Wie pas in een later stadium van zijn leven een euthanasieverklaring wenst in te vullen, mag dat natuurlijk ook mits het verzoek vrijwillig en weloverwogen gedaan kan worden.

Wanneer de arts een verzoek kan en wil honoreren moet hij aan een aantal in de wet vastgelegde zorgvuldigheidscriteria voldoen (zie het kader WETSVOORSTEL). Het is voor de familie en patiënt van belang om deze criteria te bespreken. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. Ook achteraf niet.

Informatie: Nederlandse

Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), Postbus 753331, 1070 AH Amsterdam 0900 606 06 06 of www.nvve.nl