Uitzicht op nieuwe test BSE

Zwitserse wetenschappers hebben een nieuwe methode gevonden om de gekkekoeienziekte BSE op te sporen. Ze ontdekten dat het bloedstollingseiwit plasminogeen alleen bindt aan de verkeerde vorm van prioneiwitten, die de hersenziekte veroorzaken. Deze vinding biedt uitzicht op een nieuwe werkzame test om BSE en de hersenziekte Creutzfeld-Jacob bij mensen op te sporen.

Door mircoscopisch kleine magnetische bolletjes aan het plasminogeeneiwit te koppelen, zijn de Zwitsers er in geslaagd om met grote nauwkeurigheid een prioninfectie in de hersenen van muizen te detecte ren. Het onderzoek onder leiding van Adriano Aguzzi (Universiteit Zürich) is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

De Nederlandse BSE-onderzoeker dr. M. Smits van ID-Lelystad vindt de resultaten interessant, maar is voorzichtig: ``Het zou pas een doorbraak zijn als uit dit Zwitserse onderzoek al een betrouwbare bloedtest was voortgevloeid. Dan zou BSE in een vroeger stadium te detecteren zijn, voordat de dieren geslacht zijn. Met de huidige methoden kunnen we alleen achteraf door een test op de hersenen constateren of het dier geïnfecteerd was.''

De drie tests voor BSE die nu op de markt zijn, zijn gebaseerd op detectie met specifieke antilichamen. Omdat die reageren met zowel `goede' als `verkeerde' prionen, is een voorbehandeling nodig die alleen de ziekteverwekkende variant overlaat. De nieuwe test werkt direct op het ziekteverwekkende prioneiwit, waardoor hij veel nauwkeuriger is.

Behalve een test, levert het onderzoek mogelijk ook meer inzicht in het ziekteproces. Plasminogeen kan volgens de onderzoekers een sleutelrol spelen in de overdracht van ziekteverwekkende prionen. Zij achten het denkbaar dat plasminogeen door de binding aan het ziekteverwekkende prioneiwit zodanig verandert dat het zijn normale functie niet meer kan vervullen.