Therapie bij man die vrouw slaat, werkt

Hulpverlening aan mannen die hun vrouw hebben mishandeld, heeft zin. Het merendeel van de mannen die geweld hebben gebruikt binnen hun relatie, gaat het eerste jaar na therapie niet meer in de fout. Dat blijkt uit twee politieprojecten in de regio's Utrecht en Haaglanden.

Een jaar na de afsluiting van een project in Utrecht blijkt geen van de mannen die via de politie in therapie is gegaan, in het oude gedrag te zijn vervallen. Een project in Haaglanden laat zien dat 80 procent van de mannen die zijn behandeld, niet bij justitie terechtkomt.

In beide regio's speelt de politie een belangrijke rol. Bij een melding van geweld binnenshuis, neemt de politie in Haaglanden de man direct mee naar het bureau. Hij krijgt daar een waarschuwing en het aanbod van hulpverlening. Vier op de vijf mannen blijken op dat aanbod in te gaan. In de overige gevallen doet de vrouw aangifte, of is de mishandeling zo ernstig dat de politie de man officieel aanhoudt.

In Utrecht schakelt de politie direct de maatschappelijk werker van het korps in die voor hulp voor de man zorgt. Van de twintig mannen die in het eerste project werden behandeld, hebben zestien de behandeling afgemaakt. Een jaar later blijkt geen van hen weer in de fout te zijn gegaan.