Spijbelen kan vijf mille kosten

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) wil de boete voor spijbelende scholieren van twaalf jaar en ouder stellen op maximaal 5.000 gulden. Het kabinet bespreekt dit voorstel morgen. Adelmund wil met het voorstel een mankement in de Leerplichtwet verhelpen.

Nu staat in de Leerplichtwet weliswaar dat spijbelen met een geldboete moet worden bestraft, maar daarbij is geen maximale hoogte van de boete opgenomen. Hierdoor is het onmogelijk gebleken een spijbelaar een boete op te leggen of de boete in een taakstraf om te zetten, zoals gebruikelijk is.

Aanleiding tot het voorstel van Adelmund is een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam, eerder deze maand. Tegen een 17-jarige spijbelaar was door de officier van justitie een geldboete van 750 gulden geëist. De rechtbank oordeelde echter dat de spijbelaar niet met een geldboete kon worden gestraft, wegens het ontbreken van de strafmaat. Als in de wet niet staat welke maximale boete voor een overtreding staat, kan de boete niet worden gegeven, zo oordeelde de rechtbank. Officier van justitie C. de Kimpe sprak destijds van een ,,mankement in de wetgeving''. Wel vond het openbaar ministerie dat de rechtbank in zo'n geval altijd een boete uit de laagste categorie moet kunnen geven.

Aangezien justitie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak in hoger beroep ging, besloot Adelmund aanvankelijk te wachten met het nemen van maatregelen, maar zij wil nu, in afwachting van de uitspraak, al met een aanpassing van de Leerplichtwet komen. De boete van 5.000 gulden is de maximale hoogte van de laagste boetecategorie, die begint bij 500 gulden.

Overigens kunnen scholieren al wel met andere sancties worden bestraft. Door een aanpassing in de Leerplichtwet van enkele jaren geleden zijn niet langer alleen de ouders van spijbelaars aansprakelijk, maar kunnen de leerlingen er zelf ook verantwoordelijk voor worden gesteld.