Scholen tegen gedragscode ouderbijdrage

De Vereniging voor Bijzondere Scholen voor onderwijs op Algemene grondslag (VBS) is tegen een gedragscode voor de vrijwillige ouderbijdrage, zoals de Tweede Kamer wil. Het kabinet is voorstander van meer ruimte voor de besteding van vrijwillige ouderbijdragen, maar de Tweede Kamer vreest dan grotere verschillen tussen scholen met rijke ouders en achterstandsscholen. Volgens directeur S. Steen van VBS is die angst ongegrond. ,,Achterstandsscholen krijgen meer geld van de overheid. Wij stellen al decennia leraren aan met geld van de ouderbijdrage.'' De VBS vertegenwoordigt de schoolbesturen van veelal rijke scholen.