SCEN-ARTSEN

Een arts moet voordat hij euthanasie pleegt of hulp bij zelfdoding verleent, een tweede arts raadplegen die een onafhankelijk oordeel geeft. Om de zoektocht naar deze `consulent' te vereenvoudigen, heeft de artsenorganisatie KNMG samen met de Amsterdamse afdeling van de Landelijke Huisartsenvereniging het SCEN-project (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) opgezet. Een groep huisartsen krijgt een driedaagse cursus met onder meer gesprekstrainingen, voorlichting op het gebied van palliatieve zorg (verzachten van lijden) en adviezen over de criteria van `ondraaglijk' lijden. Inmiddels zijn meer dan 150 artsen opgeleid. De SCEN-artsen hebben zeven keer per jaar een week lang dienst. Inl. Scen-projekt (030) 282 39 11