`Rijn nog lang niet schoon'

Ondanks effectieve maatregelen van de (chemische) industrie is de Rijn nog lang niet schoon genoeg. ,,Water en sediment worden nog te veel verontreinigd door diffuse bronnen zoals afvalwater, erosie en bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt.''

Dit zei de Rotterdamse wethouder Els Kuijper (milieubeleid) vanochtend op een bijeenkomst in Rotterdam ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Internationale commissie voor de bescherming van de Rijn.

Kuijper baseerde haar uitspraak op de eerste resultaten van het onderzoek naar verontreiniging van de Rijn door diffuse bronnen, Project Onderzoek Rijn II (POR). Daaruit blijkt dat het Rijnwater, zelfs bij een gunstig `groen' scenario', in 2015 nog te hoge substanties aan zware metalen (behalve lood) zal bevatten. Nieuwe stoffen – zoals brandvertragers en farmaceutica – vormen een bedreiging voor het watersysteem van de Rijn en de Noordzee.