Rechtbank wijst vordering pensioen af

De rechtbank in Utrecht heeft de vordering van twee leden van de CNV Bedrijvenbond tegen hun bond over het havenpensioen afgewezen. Volgens de rechtbank hebben de eisers door de voorlichting van de bond over de pensioenregeling geen schade geleden. In het pensioenakkoord van eind 1996 voor havenwerkers in Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen was het recht vastgelegd om eerder op te houden met werken. De twee CNV-leden hadden van hun bond niet begrepen, dat daar niet genoeg geld voor was. Hadden zij de persoonlijke financiële consequenties kunnen voorzien, dan zouden zij het akkoord nooit hebben getekend, zo stelden ze.