Pronk probeert klimaatconferentie vlot te trekken

Minister Pronk, die de klimaatconferentie van de VN in Den Haag voorzit, wilde vanmiddag de moeizaam verlopende onderhandelingen over een nieuwe klimaatakkoord met een voorstel van zijn kant een nieuwe impuls geven.

De onderhandelingen zijn op een aantal cruciale punten vastgelopen. Voorzitter Pronk sprak aan het begin van de middag van ,,een lange lijst van complicaties''.

Niet alleen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten bestaat er nog altijd diepgaande onenigheid over het meetellen van bossen en landbouwgronden, ook bleek er gisteren binnen de EU zelf verdeeldheid te zijn gerezen.

Vooral Duitsland lag gisteren dwars. De Duitsers vonden het in eerste instantie onnodig om extra geld ter beschikking te stellen om de ontwikkelingslanden te helpen bij het opvangen van de schadelijke gevolgen van klimaatsveranderingen. De Duitsers hebben hun handen nog steeds vol aan het herstel van Oost-Duitsland, stelden ze. Vanmorgen waren ze overigens op dit punt tegemoetkomender dan gisteren, zo wisten ingewijden vanmorgen te melden.

Ook voelt de Groene milieuminister Jürgen Trittin er onder geen beding voor het vermogen van bossen en landbouwgronden om CO2 te absorberen, te verdisconteren in de verplichtingen die de rijke geïndustrialiseerde landen in 1997 in het Japanse Kyoto op zich hebben genomen. De VS, Canada en Japan eisen dat dit wel gebeurt. Verscheidene andere EU-staten laten hun verzet tegen de zogeheten `sinks' inmiddels steeds meer varen. Dat geldt met name voor de Scandinavische landen, maar ook het Nederlandse delegatielid Crone, Tweede Kamerlid voor de PvdA, verklaarde gisteren de sinks onder bepaalde voorwaarden wel te willen aanvaarden.

De conferentiegangers werden gisteren opgeschrikt door een aantal acties van milieuactivisten. Die vielen gistermiddag een van de conferentiezalen binnen. Later wierp een lid van een tot dusverre onbekende actiegroep, Green Turtles, tijdens een persconferentie een taart in het gezicht van de Amerikaanse delegatieleider. Pronk laste gisteren inderhaast een vergadering in met niet-gouvernementele milieugroepen. Daarbij verklaarde hij de gewelddadige verstoring van de orde te betreuren: ,,Gebruik woorden.''