Partij van de Arbeid

Het hoofdartikel in NRC Handelsblad van 7 november eindigt met: ,,De PvdA houdt zich in haar nieuwe beginselprogramma bezig met allerhande maatschappelijke problemen, behalve met die kwesties waarop ze invloed zou moeten nastreven. Dit is teleurstellend.''

Het is niet alleen teleurstellend, het is ontluisterend. In het nieuwe beginselprogramma geeft de Partij van de Arbeid te kennen geen beginselpartij te zijn. De PvdA mist Den Uyl én Van Traa.

    • A.J. Rietveld