Ministerie weigert publicatie van boek

De officiele geschiedschrijving van de dekolonisatie van Suriname en de Antillen loopt vertraging op. De opdrachtgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken, weigert vooralsnog toestemming te geven voor publicatie. Het ministerie vindt dat de auteurs te ruimhartig hebben geput uit vertrouwelijke informatie van de overheid.

Het boek Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben 1940-2000, geschreven in opdracht van de Nederlandse regering door de wetenschappers G. Oostindie en I. Klinkers, verschijnt niet zoals eerder aangekondigd op 15 december van dit jaar, maar mogelijk pas volgend jaar.

Reden is dat in de monumentale studie (drie delen van in totaal ruim 1500 bladzijden) te veel geheime passages uit de archieven van het ministerie van Algemene Zaken zijn opgenomen, met name uit notulen van de ministerraad. Het ministerie wil niet dat de inhoud van kabinetsvergaderingen of persoonlijke opvattingen van ministers naar buiten komen. De auteurs hebben tevoren, zoals bij rijksopdrachten gebruikelijk is, toegezegd het manuscript ter fiattering aan het ministerie voor te leggen.

Volgens G. van der Wulp van de Rijksvoorlichtingsdienst ligt de oorzaak van de vertraging dan ook geheel bij de auteurs. ,,In de eerste twee delen stonden ongeveer honderd passages die niet vielen binnen de afspraken die we hadden gemaakt over wat wel en niet publicabel was. In het derde deel stonden er zoveel dat er geen beginnen aan was om ze precies aan te wijzen.'' Van der Wulp stelt dat het nu aan Oostindie en Klinkers is om de tekst aan te passen.

Oostindie, hoogleraar Caraïbische studies in Utrecht en directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, is verbaasd over de late bezwaren van Binnenlandse Zaken. Hij zegt al in een vroeg stadium herhaaldelijk te hebben aangedrongen op een gesprek over de gevoelige passages. ,,We hebben het ministerie geïnformeerd en wachtten al sinds augustus op antwoord. Met deze vertraging kan het boek dit jaar zeker niet meer verschijnen.''

De uitgever van de studie, Amsterdam University Press, zou volgens Oostindie een schadeclaim overwegen. Een woordvoerder van het bedrijf wil daar voorlopig niets over zeggen. Het boek is een uitgebreide studie naar de relatie tussen Nederland, de Antillen en Suriname in de afgelopen vijftig jaar, waarin volgens de uitgever ook controversiële thema's als `de Antilliaanse hulpverslaving' aan bod komen.