Kamer wil Frans rundvlees weren

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er alsnog een importverbod komt voor Frans rundvlees en dierlijke producten. CDA, VVD, ChristenUnie en SP zouden minister Brinkhorst (Landbouw) daar vandaag om vragen in een gezamenlijke motie.

Spanje, Italië en Oostenrijk boycotten sinds vorige week Frans rundvlees wegens de onrust die bij consumenten is ontstaan over het fors toegenomen aantal BSE-gevallen in Frankrijk dit jaar.

Het Kamerlid Atsma (CDA) spreekt van een tweeslachtigheid in het Europese beleid. ,,Nederlanders krijgen te eten wat voor Spanjaarden, Italianen en Oostenrijkers is verboden. Dat is onduidelijk voor de consument.'' Het importverbod zou moeten gelden, totdat er een uniform Europees beleid is over de behandeling van Frans rundvlees. De Europese ministers van Landbouw bereikten daarover deze week in Brussel geen overeenstemming.

Brinkhorst vindt het voldoende het Franse rundvlees als ,,voorzorgsmaatregel'' apart te behandelen in afwachting van Europese afspraken. Het in Frankrijk geldende verbod op de verkoop van `riskante' eetwaren als zwezerik en T-bonesteak, alsmede een algeheel verbod op dierlijk veevoer, geldt ook voor Franse runderen die in Nederland belanden. Minister Borst (Volksgezondheid) zei gisteravond de kans klein te achten dat Nederlandse burgers met BSE besmet vlees eten en daardoor de dodelijke hersenziekte van Creutzfeldt-Jakob zouden krijgen. ,,Ik zou het eten van rundvlees niet ontraden'', aldus Borst.

In Frankrijk zijn gisteren zes nieuwe gevallen van BSE gemeld. Daardoor is het totaal aantal BSE-koeien dat dit jaar in Frankrijk is ontdekt, opgelopen tot 110. De Spaanse minister van Landbouw, Cañete, bevestigde gisteren het eerste geval van BSE in Spanje. Bij een tweede koe moet een test nog uitsluitsel geven. De Duitse bondskanselier Schröder sprak zich gisteren in Brussel uit voor een algeheel verbod op dierlijk veevoer in de hele Europese Unie. In België is vanmorgen het negende BSE-geval van dit jaar gemeld.

Minister Borst kwam de Tweede Kamer gisteren wel tegemoet door te beloven binnen vier weken te komen ,,met een plan van aanpak'' om het toezicht op de voedselveiligheid in Nederland te verbeteren.

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer had zich ,,geschokt'' betoond door een rapport dat de Algemene Rekenkamer vorige week uitbracht over toezicht op voedselveiligheid. Volgens de Rekenkamer zijn er hiaten in de regelgeving en is er onvoldoende coördinatie van het toezicht in verschillende fasen van de voedselproduktie. Daardoor zou volgens de Rekenkamer risico voor de volksgezondheid niet zijn uitgesloten.

Minister Borst zegde gisteravond ook toe boeren vanaf 1 januari minder te laten betalen voor het ophalen van BSE- en scrapie-gevoelig materiaal van overleden schapen, geiten en koeien op boerderijen. De huidige regeling werkt volgens de Rekenkamer ontduiking in de hand, omdat boeren met terugwerkende kracht sinds 1 maart extra hoge tarieven betalen voor risicovol materiaal zoals hersenen, ogen en ruggemerg. Boeren zouden daarom steeds vaker met name schapen en lammeren illegaal dumpen in sloten en kuilen.

Borst wil nu vóór 1 januari een nieuw tarievensysteem ontwerpen. Zij denkt daarbij onder meer aan een systeem waarbij boeren vooraf een vaste premie per koe, schaap en geit betalen. Daaruit wordt dan een fonds gevormd om de afvoer van alle kadavers te betalen.

Vorige week hield Borst nog vast aan de hogere tarieven voor risicovol materiaal vanwege het principe ,,de vervuiler betaalt''. Premier Kok had vrijdag na de ministerraad al geopperd dat er naar een ander tarievensysteem moet worden gezocht, naar aanleiding van het Rekenkamerrapport.

Volgens Borst is het niet meer mogelijk het tarievensysteem voor dit jaar nog te wijzigen. De Tweede Kamer dringt daarop aan.

DOSSIER VOEDINGSSCHANDALENwww.nrc.nl