Kamer voor splitsing basisvorming in niveaus

De basisvorming moet veranderen, vindt de Onderwijsraad. De politiek begint meer te voelen voor een splitsing in niveaus.

Een zak geld van 250 miljoen gulden maakt van een slecht plan nog geen goed plan. Dat merkte het Tweede-Kamerlid U. Lambrechts (D66) vorige week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting zuur op, nadat haar collega M. Barth (PvdA) had voorgesteld om met extra geld de basisvorming te redden. Het gisteren uitgebrachte advies van de Onderwijsraad aan staatsecretaris Adelmund heeft Lambrechts alleen maar in haar mening gesterkt. ,,Keer op keer wordt duidelijk dat de basisvorming in de oude vorm nu echt passé is.''

Er moet snel iets gebeuren, wil het nog wat worden met de basisvorming. Deze conclusie trekt de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van de regering op onderwijsgebied. De raad biedt twee alternatieven, maar de meeste grote fracties in de Tweede Kamer hebben al gekozen: het liefst zien ze een splitsing van de basisvorming in verschillende niveaus.

,,De belangrijkste doelstellingen van de basisvorming zijn onvoldoende gerealiseerd'', aldus lid van de Onderwijsraad G. Bonhof. Vooral de harmonisering van het lesprogramma voor leerlingen op alle niveaus hetzelfde vakkenpakket en het uitstel van studie- en beroepskeuze werken volgens de raad niet goed. ,,We hebben weinig hoop dat het wel goed komt zonder snel in te grijpen'', zegt Bonhof. ,,Nu gooien veel scholen belangrijke vakken overboord, omdat het lesprogramma overladen is.'' Het is daarom kiezen of delen, vindt de raad. ,,Handhaven we de harmonisering, dan moeten scholen weten welke vakken belangrijk zijn en welke minder.''

Een andere oplossing zou volgens de raad zijn een splitsing aan te brengen in verschillende onderwijsniveaus. Een zwaardere variant voor havo- en vwo-leerlingen en een lichtere voor vbo- en mavo-leerlingen. Dit zou een breuk betekenen met een van de belangrijkste doelstellingen van de basisvorming, harmonisering van alle onderwijsniveaus.

De politiek lijkt wel te voelen voor de laatstgenoemde oplossing. Het Kamerlid C. Cornielje (VVD) pleit zelfs voor een splitsing van de basisvorming in drie niveaus. ,,Het aantal verplichte vakken, de aard van de vakken en de duur van de basisvorming moet verschillen.''

Het CDA is het hier in grote lijnen mee eens. Volgens het Kamerlid A. Mosterd (CDA) is er in de basisvorming ,,vanaf het begin een weeffout geslopen, die pas bij voortschrijdend inzicht aan het licht is gekomen''. ,,We hebben er onvoldoende rekening mee gehouden dat kinderen verschillend zijn en niet zomaar hetzelfde onderwijs aangeboden kunnen krijgen.''

Van de grote partijen in de Tweede Kamer blijft alleen de PvdA achter de oorspronkelijke doelstellingen van de basisvorming staan. Kamerlid M. Barth: ,,Ik denk nog steeds dat individuele leerlingen juist in de basisvorming goed tot hun recht komen.'' Van een splitsing in groepen wil de PvdA daarom ook niet horen. ,,Wel valt er te praten over meer differentiatie binnen de vakken zelf, zodat iedere leerling in ieder geval de belangrijkste leerstof krijgt.''