Kamer accepteert visite Zorreguieta's

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen problemen met het privé-bezoek dat de ouders van Máxima Zorreguieta hebben gebracht aan koningin Beatrix en prins Claus. Alleen de fracties van GroenLinks en SP verlangden gisteren opheldering van premier Kok over het bezoek dat zij in verband brachten met een ophanden zijnde verloving van Willem-Alexander met Máxima.

De relatie van kroonprins Willem-Alexander en Máxima verkeert niet in ,,een nieuwe fase'', zo verklaarde premier Kok gisteren buiten de Kamer tegenover journalisten. Hij liet de Kamer in een kort briefje weten dat hij ,,langs de geëigende weg'' mededelingen zal doen als zich ,,relevante feiten'' voordoen. Volgens Kok is het normaal dat de ouders van Máxima en Willem-Alexander elkaar ontmoeten nu hun kinderen geruime tijd een vriendschap onderhouden.

De relatie tussen Willem-Alexander en Máxima ligt gevoelig door de rol van haar vader, die als burgerminister deel uitmaakte van het militaire regime van Videla, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor grootschalige schending van mensenrechten in Argentinië.

Ter linkerzijde in de Kamer bestaan grote aarzelingen bij een aanwezigheid van Zorreguita sr. bij een huwelijk van zijn dochter met Willem-Alexander. Het Kamerlid en oud-minister De Boer (PvdA) verklaarde zich onlangs op persoonlijke titel tegen de aanwezigheid van Zorreguieta sr. bij een huwelijksplechtigheid en D66-fractieleider De Graaf suggereerde dat deze voor de gelegenheid ,,een griepje'' moest voorwenden. GroenLinks en SP zien Máxima's vader liever helemaal niet in Nederland verschijnen.

GroenLinks vroeg gisteren in de Tweede Kamer bij monde van het Kamerlid Halsema opheldering van premier Kok over het bezoek van de ouders van Máxima dat door het weekblad Privé was onthuld en kreeg daarvoor alleen steun van de SP.

Andere fracties wachten eerst af tot de aankondiging van een verloving zich aandient.