In voetbaljaar gaat 3,5 miljard om

Voetbal in Nederland vertegenwoordigt een economische waarde van 3,5 miljard gulden, waarvan bijna driekwart wordt betaald door de consument. De bestedingen variëren van kaartjes en voetbalartikelen tot de kosten van geneeskundige behandeling na een blessure. Bijna 800 miljoen wordt opgehoest door sponsers, terwijl de overheid 260 miljoen er aan uit geeft, waarvan 20 miljoen via politie-inzet.

Dit stelt een door de KNVB gefinancierd onderzoek naar de waarde van voetbal in Nederland. Volgens de makers van het rapport, het Nederlands Economisch Instituut (NEI), is het maatschappelijk nut van de voetbalsport hoger dan het economische, maar een cijfermatige onderbouwing valt hiervoor nauwelijks te geven.

De voetbalbond hoopt met deze financiële gegevens sterker te staan in discussies over de sport in de samenleving. Zo wil de KNVB een uitzonderingspositie voor de voetbalbranche bedingen, waardoor deze sector niet per definitie onder de Europese economische regelgeving hoeft te vallen. Op grond van de gangbare regelgeving dreigt de Europese Commissie bijvoorbeeld het huidige transfersysteem onwettig te verklaren. Deze stap wordt gezien als een bedreiging voor het Nederlandse betaalde voetbal omdat grote buitenlandse clubs in die situatie bijna vrij spel hebben in het aankopen van topvoetballers. Een grote maatschappelijke en economische relevantie zou het voetbal volgens de KNVB een aparte status kunnen verlenen met aparte regels. ,,Het ontwerpen van speciale wetgeving zou in die discussies met Brussel een steun in de rug betekenen'', stelde directeur `betaald voetbal' H. Kesler vanochtend bij de presentatie van het onderzoek. ,,Het ministerie kan nu bij de Europese Commissie met feiten komen in plaats van aannames''.

Volgens het rapport ontvangt de voetbalsport op jaarbasis weliswaar 240 miljoen gulden aan subsidie, maar staat daar 500 miljoen aan belastingopbrengsten (zoals loonbelasting) tegenover. De subsidies die de overheid aan het voetbal verstrekt worden vooral besteed aan infrastructuur. ,,Het totaal van 240 miljoen gulden vindt vooral op gemeentelijk niveau plaats, maar de burgemeesters die ik spreek willen allemaal het betaald voetbal behouden'', aldus Kesler. ,,Niet voor niets heten RKC en Heracles nu RKC Waalwijk en Heracles Almelo.''

De werkgelegenheid die de sport oplevert wordt geraamd op 13.600 arbeidsjaren, het amateurvoetbal (3.600) en het betaald voetbal (4.000) leveren een vergelijkbare bijdrage. De rest van de arbeidsjaren hangen volgens het onderzoek samen met de media en de consumentenbestedingen (zoals sportwinkels). ,,Op grond van deze cijfers gaan we echt niet extra geld vragen aan de overheid. Maar het helpt misschien wel om het beeld bij te stellen dat de KNVB zomaar miljoenen binnen krijgt uit tv-gelden, terwijl het de gemeenschap alleen maar geld kost.''

Schaduwzijde vormen de vele blessures die zich op het veld voordoen. Het NEI vermoedt dat met de behandeling hiervan jaarlijks 175 miljoen gulden (bijna 200.000 ziekenhuisbehandelingen) is gemoeid. Daar komt nog eens een schadepost bij van 157 miljoen wegens arbeidsverzuim. De blessures leveren wel 460 arbeidsjaren in de gezondheidszorg op.

Volgens het NEI zorgt het voetbal voor een toegevoegde waarde aan de economie van 1,8 miljard gulden. Daarbij spelen de hoge salarissen van topvoetballers een belangrijke rol. Een kwart van de toegevoegde waarde wordt gecreëerd via passieve vrijetijdsbesteding, zoals het kijken naar sport op televisie, hetgeen weer extra inkomsten genereert voor de media.