Fotomuseum A'dam onzeker

De plannen voor een Fotografie Museum Amsterdam stuiten op verzet in de Amsterdamse gemeenteraad. In haar Kunstenplan 2001-2004 reserveert wethouder S. Bruines (cultuur) acht ton per jaar voor het op te richten museum, waar de fotografen Paul Huf en Eva Besnyö zich aan hebben verbonden. Tijdens de vergadering van de commissie cultuur van de gemeenteraad bleek woensdag dat niet alle partijen het enthousiasme van Bruines delen.

PvdA en VVD menen dat de plannen onvoldoende zijn uitgewerkt, Amsterdam Anders/De Groenen vindt het te vroeg om het museum de komende vier jaar een bedrag toe te wijzen van 3,2 miljoen gulden en beschouwt het plan vooral als een politieke boodschap. Bruines ijvert al lang voor een fotografiemuseum in de hoofdstad.