Economie VS krijgt zachte landing

Wat staat de Amerikaanse economie na jaren van groei te wachten? Vier vragen aan analisten Robert Mellman (J.P. Morgan) en Gerald Cohen (Merrill Lynch).

De groei van de Amerikaanse economie neemt af, maar wat staat de VS nu te wachten? Een zachte landing betekent dat de economische groeicurve geleidelijk horizontaal gaat lopen en weer opveert. Een harde landing is een onverwachte daling van de kwartaalgroei tot ergens onder de twee procent en een recessie wordt gedefinieerd als twee achtereenvolgende kwartalen nulgroei of zelfs negatieve groei.

Zachte landing, harde landing of misschien zelfs een recessie?

Mellman: ,,Wij verwachten een zachte landing, maar we houden rekening met een harde landing. Het dal verwachten wij begin 2001. De kans op een harde landing in het eerste kwartaal van 2001 schatten we op dertig procent.''

Cohen: ,,De zachte landing is al bereikt in het derde kwartaal, dus we zijn er al doorheen. De groei van het bruto binnenlands product bedroeg 2,7 procent op jaarbasis, maar dat zal iets worden bijgesteld naar beneden tot misschien 2 procent. Het huidige kwartaal en het eerste van volgend jaar zullen volgens ons elk een groei te zien geven van 3,5 procent op jaarbasis.''

Wat gebeurt er met de rente?

Mellman: ,,De volgende rentestap zal een verlaging zijn met de bedoeling de kredietverlening weer op gang te helpen en de groei te stimuleren. De `Fed' maakt nu pas op de plaats, maar als de groei sterk afneemt en de werkloosheid iets stijgt, kan de rente omlaag zonder gevaar voor inflatie. De mate van de groeivertraging is overigens nog niet helemaal te overzien.''

Cohen: ,,Volgens onze prognose zal de vertraging niet zo ver gaan dat er een renteverlaging nodig is. De Fed zal misschien pas eind volgend jaar iets doen.''

Zal de groeivertraging resulteren in een hogere werkloosheid?

Mellman: ,,Als het harde-landingscenario zich doorzet, kan de werkloosheid waarschijnlijk met een half procent gaan stijgen. In de technologiesector is al te zien dat de bestedingen hard teruglopen en dat kan zijn weerslag hebben op de banengroei. Het aantal `dotcoms' loopt terug en de verschaffers van startkapitaal zijn niet zo gul meer als voorheen.''

Cohen: ,,De banengroei is allang afgenomen en de gemiddelde maandelijkse toename was dit jaar beduidend lager dan vorig jaar. De werkloosheid schommelt tussen de 3,9 tot 4,2 procent en dat blijft zo. Verdere toename van de werkloosheid zien wij niet.''

Wat zijn de belangrijke signalen waar u op let in de komende tijd?

Mellman: ,,Dalende orders van bedrijven voor telecommunicatie- en computerapparatuur laten zien dat de boom voorbij is en de groei zich matigt.''

Cohen: ,,De groei is helemaal niet zo zwak als soms wordt gesuggereerd. De groei heeft zich gematigd maar de fundamenten zijn nog steeds bijzonder sterk.''

    • Lucas Ligtenberg